The Big Boys with Big Hearts donation drive is truly a good chance to help those in need.
As we raise funds to help the men and women who fight everyday to keep us safe from the pandemic, we wanna have a little fun with it too.
So here’s the list of side events you’ll see on the charity stream.

 

Charity Stream Raffle How to Join: 1 Raffle ticket for every $1 (50php)

 • How to win: Random draw to win one of the ff:
 • 🎁POCO Gaming Phone
 • 🎁Cabal M Custom designed Vans Sneakers 
 • 🎁$20 (PHP1,000) Shopping voucher* *For residents of the Philippines

 

Lucky Stream Sharer

 • Share the stream on your FB account
  • Set on Public
 • Use the following hashtags: #CABALM  #LuckSharer 
 • 5 Random winners will be chosen

 

Pick up Line contest 

 • Send us a cheesy cute pick up line. No NSFW entries, please.
 • Share this post on your timeline in public with a hashtag
  #CabalMPickuplines and tag the CABAL M fb page!
 • Comment on this post #CabalMPickuplines
 • Complete a form (to be released during the stream)
 • Deadline of Entries August 4,2021 11:59 PM

 

Guessing Game

 • Guess the photos given during the live stream.
 • Share the livestream on your timeline with a hashtag #CMLuckySharer
  •  Set on Public
 • Comment !notify in the comments section.
 •  Write the answer on the form given during the livestream.

 

CABALHero #Frontliners

Open to all Cabal Players who are frontliners or with close relatives who are frontliners.

 • To join, fill-up this form completely https://forms.gle/SfbPK1Xjc4w8mayd7 
 • Submission of entries will be until August 8, 2021
 • Announcement of winners and presentation of video will be on August 23, 2021

Disclaimer: Mechanics may change due to bugs or technical issues that may arise. In the event that this happens, updates will be announced as soon as possible

 • Get the latest news and updates on our Facebook FANPAGE
 • Join the community through our Facebook GROUP

 

 


 

 

Hoạt động quyên góp của Big Boys with Big Hearts thực sự là một cơ hội tốt để giúp đỡ những người gặp khó khăn.
Khi chúng tôi gây quỹ để giúp những người đàn ông và phụ nữ chiến đấu hàng ngày để giữ chúng ta an toàn trước đại dịch, chúng tôi cũng muốn có một chút chia sẻ với điều đó.
Vì vậy, đây là danh sách các sự kiện bên lề bạn sẽ thấy trên stream từ thiện.

tream Xổ số từ thiện Cách tham gia: 1 vé xổ số cho mỗi $ 1 (50php)

 • Cách giành chiến thắng: Bốc thăm ngẫu nhiên để thắng một trong các phần thưởng:
 • 🎁POCO Gaming Phone
 • 🎁Cabal M Giày thể thao Vans được thiết kế riêng 
 • 🎁$20 (PHP1,000) Shopping voucher* *Đối với cư dân của Philippines

 

Chia sẻ lượt Stream

 • Chia sẻ stream trên tài khoản FB của bạn
  • Đặt ở chế độ Công khai
 • Sử dụng các hashtags: #CABALM  #LuckSharer 
 • 5 người chiến thắng ngẫu nhiên sẽ được chọn

 

Cuộc thi Pick up Line

 • Gửi cho chúng tôi những khoảnh khắc dễ thương. Không NSFW, làm ơn.
 • Chia sẻ bài đăng này trên dòng thời gian của bạn ở chế độ công khai với hashtag
  #CabalMPickuplines và tag fanpage CABAL M!
 • Bình luận về bài đăng này #CabalMPickuplines
 • Hoàn thành biểu mẫu (sẽ được phát hành trong stream)
 • Hạn chót nhận bài vào 4 tháng 8 ,2021 10:59 CH

 

Trò chơi đoán

 • Đoán những bức ảnh được đưa ra trong stream trực tiếp.
 • Chia sẻ sự kiện trực tiếp trên dòng thời gian của bạn với hashtag #CMLuckySharer
  •  Đặt ở chế độ Công khai
 • Bình luận! Thông báo trong phần bình luận.
 •  Viết câu trả lời vào biểu mẫu được đưa ra trong buổi phát trực tiếp.

 

CABALHero #Frontliners

Mở cho tất cả Người chơi Cabal là tuyến đầu hoặc có họ hàng thân thiết là tuyến đầu.

 • Để tham gia, hãy điền đầy đủ vào biểu mẫu này https://forms.gle/SfbPK1Xjc4w8mayd7 
 • Thời gian gửi bài dự thi đến hết ngày 8 tháng 8 năm 2021
 • Công bố người chiến thắng và trình chiếu video sẽ vào ngày 23 tháng 8 năm 2021

 

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Cơ chế có thể thay đổi do lỗi hoặc các vấn đề kỹ thuật có thể phát sinh. Trong trường hợp điều này xảy ra, các bản cập nhật sẽ được thông báo sớm nhất có thể

 • Nhận tin tức và cập nhật mới nhất trên FANPAGE Facebook của chúng tôi
 • Tham gia cộng đồng thông qua NHÓM Facebook của chúng tôi