Nạp Gem trực tiếp cho người dùng tại Việt Nam tại G2VN

Cabal M: Heroes of Nevareth welcomes you to G2VN TopUp. Cabalistas, We are Now expanding our Top-up Platform, specially designed for you! Grab your Load and bundles with the easy access Heroes of Nevareth.

G2VN is a Top-up platform catering to all Vietnam Players of CABAL M and CABAL Online with different payment channels from Vietnam Country.

How to top-up in Cabal M: Heroes of Nevareth using G2VN:

1. Vào web site: https://naptien.g2vn.com/esport/
2. Chọn Game : CABAL M

  3. Nhập tài khoản Game (vào Setting copy UID để lấy)

4. Chọn loại thẻ để nạp: Thẻ ATM, Thẻ Gate, Thẻ Quốc Tế (Visa, Master)

4.1 Ebanking – Ngân Hàng – Thẻ ATM
    4.1.1 : Chọn mệnh giá
    4.1.2 : Chọn Ngân hàng

    4.2 Thẻ Gate: nhập mã thẻ và mật mã thẻ.

5. Thông báo nạp thành công:

   6. Nếu có sự cố vui lòng gởi thông tin tại: https://support.g2vn.com/
         Hoặc email Hỗ trợ lỗi thẻ: support@g2vn.com

 

7. Để nhận Forcegem đã mua, bạn cần đăng nhập vào game và kiểm tra “Mail” dưới tab “Cash Inventory”.

.

  • .Kiểm tra Cash Inventory trong tài khoản của bạn để thấy Forcegem đã mua

Mở Mailbox

Nhấn tab “Cash Invetory” và nhấn Forcegem để nhận

Sau khi nhận, nó sẽ chuyển đến kho nhân vật của bạn, Nhấn“Use”

Sau khi “Use” nó sẽ thêm vào số lượng Forcegem của bạn và item sẽ biến mất trong kho của bạn

 

Forcegem sẽ được thêm vào biểu tượng Forcegem  trung tâm phía trên của màn hình của bạn.