Be the Next Cabal Mobile Star!
Boost your engagements with the help of Nevareth Streamer Playtime!
If you have a Livestream Page with at least 300 followers you are eligible to join the event.

Interested Streamers have to submit their registration here until October 20, 2022.
(Streamers who do not register will not be eligible for rewards)

Reminder: The views and opinions expressed by the streamers do not necessarily state or reflect those of the Cabal Mobile management

Hãy trở thành Ngôi sao của Cabal Mobile!
Nâng cao lượng người theo dõi và tương tác thông qua chương trình Nevareth Streamer Playtime!
Điều kiện để tham dự chương trình là bạn có live stream trên một nền tảng nào đó với tối thiểu 300 người theo dõi.

Những Streamer quan tâm có thể nộp bản đăng ký tham dự tại đây muộn nhất là ngày 20/10/2022.
Nếu Streamer không đăng ký thì sẽ không được nhận phần thưởng.

October 20 – November 30, 2022, 11:59 PM GMT+8.

 

 • Conduct your Cabal Mobile Livestream on Facebook.
  Thực hiện Live Stream game Cabal Mobile trên Facebook.
 • Max of 1 unique stream per day
  Tối đa 1 live stream một ngày
 • Reach a total of 20 hours live within 28 days [Ten (10) to Twenty (20) daily Livestream]
  Đạt 20 giờ live stream trong vòng 28 ngày [10 đến 20 live stream]

 • The Livestream should contain CBM gameplay with a camera (in-person only)
  Live Stream phải bao gồm cả màn hình chơi game lẫn video ghi hình người chơi.
 • Invite CM Venus as an analyst on your page
  Mời “CM Venus” tham gia vào trang của bạn trên Facebook dưới vai trong Nhà phân tích.
  (You can view this under Page Settings > Page Roles > Assign a New Role) you can remove the role after the event.)

  (Bạn có thể cài đặt phần này tại “Quản lý > Quyền truy cập trang > Thêm mới”, bạn có thể gỡ bỏ phần phân quyền này sau khi sự kiện kết thúc)
 • Use at least 3 of the provided Overlay
  Sử dụng tối thiểu 3 trong số những hình ảnh sau trong live stream của bạn.

  [DOWNLOAD OVERLAY HERE]
  [Tải xuống tại đây]
 • One Person, one Page/Channel only
  Mỗi người chỉ được đăng ký duy nhất một trang / một kênh.

(using multiple entries disqualifies a participant)
(nếu bạn đăng ký nhiều hơn một lần sẽ bị loại)

 • Include your Livestream title: [CBM NSP#]
  Đưa cụm từ [CBM NSP#] vào tiêu đề của live stream của bạn

  Example: [CBM NSP#1] My First Dungeon Run
  Ví dụ: [CBM NSP#1] Săn boss kiếm Alz

This is to easily track your CBM Stats, in case this is not set, Livestream may not be counted
Việc này sẽ giúp chúng tôi dễ dàng kiểm tra theo dõi hiệu suất của các live stream của bạn, nếu bạn không đưa cụm từ này vào, thì live stream của bạn có thể không được tính

 • Include this caption and hashtags in the Stream description box.
 • Đưa hashtag này vào phần mô tả của stream

#CabalMobile #PlayPark #CBMAndromeda

Weekly Rewards [Have 3 valid livestream per week]
(Starts Thursday – cutoff Wednesday, up to Nov. 24, 2022, only)
* x10 GM’s Blessing (Lv.4) Holy Water
* x2 Oath of Sacrifice (2hrs)
* Blessing Bead – Warehouse (No. 4) (7 Days)
* Blessing Bead – Warehouse (No. 5) (7 Days)
* Blessing Bead – Warehouse (No. 6) (7 Days)
* Blessing Bead – Warehouse (No. 7) (7 Days)
* Blessing Bead – Warehouse (No. 8) (7 Days)

The Weekly Rewards will be inserted into valid streamers’ accounts within 7-14 days after the Wednesday cutoff.

Achievement Rewards
Reach a total of 20 hours live within 28 days (Ten (10) to Twenty (20) daily Livestream)
Đạt 20 giờ live stream trong vòng 28 ngày (10 đến 20 live stream)
* x500 Force Gem
* Title: Nevareth Streamers (30 Days)
* [Costume] Call of Valkyrie Helmet (30 Days)
* [Costume] Call of Valkyrie (30 Days)
* Blessing Bead – Superior (30 Days)
* Yekaterina VIP Membership (15 Days)

The achievement rewards will be inserted 7-14 days after the event duration (November 30, 2022)

Raffle for Streamers with 25 Livestream
* x1,000 Force Gem (5 Winners)
The Raffle rewards will be inserted 7-14 days after the Livestream raffle on December 8, 2022.

Phần thưởng
Phần thưởng hàng tuần [3 live stream hợp lệ mỗi tuần]
(Tính từ thứ năm đến thứ tư hàng tuần, đến 24/11/2022)
* x10 GM’s Blessing (Lv.4) Holy Water
* x2 Oath of Sacrifice (2 hrs)
* Blessing Bead – Warehouse (No. 4) (7 Ngày)
* Blessing Bead – Warehouse (No. 5) (7 Ngày)
* Blessing Bead – Warehouse (No. 6) (7 Ngày)
* Blessing Bead – Warehouse (No. 7) (7 Ngày)
* Blessing Bead – Warehouse (No. 8) (7 Ngày)
Phần thưởng hàng tuần sẽ được chuyển đến tài khoản của những streamer hợp lệ trong vòng khoảng 7-14 ngày làm việc tính từ ngày thứ tư kết thúc của tuần.

Phần thưởng theo mốc
(Đạt đủ 20 giờ live stream trong vòng 28 ngày – 10 đến 20 buổi live stream)
* x500 Force Gem
* Title: Nevareth Streamers (30 Ngày)
* [Costume] Call of Valkyrie Helmet (30 Ngày)
* [Costume] Call of Valkyrie (30 Ngày)
* Blessing Bead – Superior (30 Ngày)
* Yekaterina VIP Membership (15 Ngày)
Phần thưởng theo mốc của chương trình sẽ được chuyển đến tài khoản của những streamer hợp lệ trong vòng khoảng 7-14 ngày làm việc tính từ ngày kết thúc của sự kiện 30/11/2022.

Quay số ngẫu nhiên cho Streamer đạt 25 live stream
* x1,000 Force Gem (5 người chơi)
Phần thưởng quay số ngẫu nhiên sẽ được chuyển đến tài khoản của những streamer hợp lệ trong vòng khoảng 7-14 ngày làm việc tính từ ngày live stream quay số vào 08/12/2022.


*Disclaimer: Contest rules/prizes are subject to change without prior notice.
In the event of any revision, the team will specify the reason and the effective date of such amendment.
By joining this event, players agree to abide by the rules as stated in the contest mechanics.
The decision of the GMs and the Cabal Mobile Team is considered final and irrevocable.

VN Translation by Mr. Wormy