Patch Notes – 12.15.2022 Perseus Server [VN]

Đắm mình trong vai trò Bá chủ của máy chủ mới, Perseus đang chờ đón bạn!

Hỡi các chiến binh CABAL, hãy sẵn sàng! Một cuộc chiến nảy lửa sắp xảy ra trong lịch sử của #CABALverse.

CẢNH BÁO! TRẢI NGHIỆM CHƠI GAME SIÊU KHỦNG

 • Trang bị nâng cấp tối đa đến +13
 • Không có Safeguard khi nâng cấp trang bị
 • Không có Potion of Luck

Các nội dung mới nhất và những nội dung bị giới hạn

 • Hệ thống Force Wing sẽ được kích hoạt ở level 100
 • Hệ thống Achievements (thành tích và danh hiệu)
 • Hệ thống Collection được kích hoạt ở level 100 (bộ sưu tập)
 • Hệ thống trang sức Chaos 
 • Hệ thống lính đánh thuê (Mercenary)
 • Nâng cấp cho Costume
 • Nâng cấp cho Bike Costume (costume của xe)
 • Nâng cấp cho Force Wing Costume (costume của cánh / Force Wing)
 • Hệ thống thú cưng (Pet) giới hạn ở level 10 
 • Option Scroll và Core chỉ có ở cấp High

Level giới hạn tối đa 130

CÁC MAP SẴN CÓ

 • Bloody Ice
 • Desert Scream
 • Green Despair
 • Port Lux
 • Fort. Ruina
 • Undead Ground
 • Forgotten Ruin
 • Lakeside
 • Mutant Forest

AVAILABLE DUNGEONS

Mission Dungeons DX Dungeons Chaos Arena
 • Weakened Lake in Dusk
 • Weakened Ruina Station
 • Weakened Tower of the Undead B1F
 • Lake in Dusk (Revamped)
 • Ruina Station
 • Tower of the Undead B1F (Revamped)
 • Volcanic Citadel
 • Tower of the Undead B2F (Revamped)
 • Forgotten Temple B1F
 • Catacomb Frost (Easy)
 • Catacomb Frost (Normal)
 • Panic Cave (Easy)
 • Panic Cave (Normal)
 • Lava Hellfire (Easy)
 • Lava Hellfire (Normal)
 • Steamer Crazy (Easy)
 • Steamer Crazy (Normal)
 • Hazardous Valley (Easy)
 • Hazardous Valley (Normal)
 • Chaos Arena 1
 • Chaos Arena 2
 • Chaos Arena 3
 • Chaos Arena 4
 • Eternal Chaos Arena

CÁC TRANG BỊ SẴN CÓ

ARMORS WEAPONS
 • Reinforced
 • Iron
 • Shadowsteel
 • Silk
 • Aramid
 • Bluestin
 • Titanium
 • Shadow Titanium
 • Osmium
 • Teragrace
 • Mystic
 • Sigmetal
 • Iron
 • Damascus
 • Shadowsteel
 • Crude
 • Red
 • Coral eye
 • Citrine
 • Bluestin
 • Pherystin
 • Titanium
 • Shadow Titanium
 • Osmium
 • Red Osmium
 • Aqua
 • Lapis
 • Topaz
 • Sigmetal

Mở khóa hệ thống Chế tạo đồ

Loại nhân vật

Toàn bộ 9 loại nhân vật (Battle Style) với các kỹ năng đến cấp độ Transcender.

MISSION WAR

Bạn có thể tham chiến trong Mission War cấp 50-79 ngay cả khi bạn đã đạt đến cấp kỹ năng G-Master hoặc Transcender.

GIẢI ĐẤU CẠNH TRANH

 • Giải đấu 5-chọi-5 sử dụng chính tài khoản của bạn
 • Cho phép cả 9 loại nhân vật
 • Trận chiến giữa những nhà vô địch

SỰ KIỆN

Thần thoại Nevareth

 

Máy chủ mới, khởi đầu mới! Hãy kiếm những Achievement Token bằng cách thăng cấp và chế tạo vũ khí Master’s SIGMetal để đổi lấy những phần quà đầy giá trị tại NPC Yul

Bạn có thể mua “Monomyth Stone” trong Cash Shop tại mục Packages > Starter Pack > Silver (Bạn chỉ có thể mua 01 lần)

Thời gian của sự kiện: 15/12/2022 – 02/01/2023

Lv Box 50 Reward Pool

Item Name Option/Description Duration Bind Qty
Lv 70 Card Account 1
Blessing Bead – Plus(3D) 3D Account 1
Astral Board (K Red) 3D Account 1
GM’s Blessing (Lv.1) Holy Water 5 pcs Account 1
Megaphone 5 pcs Account 1
Fury Potion (Lv. 2) 5 pcs Account 1

Lv Box 70 Reward Pool

Item Name Option/Description Duration Bind Qty
Lv 90 Card Account 1
Astral Bikecard – Type: Blue (Blue) +7 3D Account 1
Muster Card: Ruina Station 3D Account 1
GM’s Blessing (Lv.1) Holy Water 10 pcs Account 1
Megaphone 5 pcs Account 1
Fury Potion (Lv. 2) 5 pcs Account 1

Lv Box 90 Reward Pool

Item Name Option/Description Duration Bind Qty
Lv 100 Card Account 1
Santa’s X-mas Sleigh 15D Character 1
Astral Bikecard – Type: Blue (Blue) +7 3D Account 1
Superior Circle X 30 30 pcs Account 1
Megaphone X 50 50 pcs Account 1
Fury Potion (Lv. 3) X 50 50 pcs Account 1

Lv Box 100 Reward Pool

Item Name Option/Description Duration Bind Qty
Lv 139 Card Account 1
[Costume] Cutie Santa Coat 7D Character 1
[Costume] Cutie Santa Hood 7D Character 1
Tower of Dead (B2F) 1 pc Account 1
Odd Circle 10 pcs Account 1
Holy Water of Flawless Defense 5 pcs Account 1

Lv Box 139 Reward Pool

Item Name Option/Description Duration Bind Qty
[Costume] Space Helmet Character 1
[Costume] Cutie Santa Coat 15D Account 1
[Costume] Cutie Santa Hood 15D Account 1
Inexhaustible HP Potion (Lv. 4) 7D Account 1
Inexhaustible MP Potion (Lv. 4) 7D Account 1
Holy Water of Critical Strike x50 50 pcs Account 1
Typhoon Elixer (Lv. 4) X 50 50 pcs Account 1

SIGmetal X

Các chiến binh, Chloe đang tìm kiếm truyền nhân cho Bậc thầy chế tạo vũ khí! Hãy trở thành để tự của Chloe để nhận quà!

Thời gian của sự kiện: 15/12/2022 – 04/01/2023

CƠ CHẾ:


  • Chế tạo một vũ khí Master’s SIGMetal với 2 slot và đổi lấy một Slot Extender (High)
  Điều kiện đổi
  Item đổi
  2 slot Master’s SIGMetal Orb [Critical DMG + 16%, All Attack UP +30, All Skill Amp +2% ] Slot Extender (High) – Khóa nhân vật
  2 slot Master’s SIGMetal Crystal [Critical DMG + 16%, All Attack UP +30, All Skill Amp +2% ] Slot Extender (High) – Khóa nhân vật
  2 slot Master’s SIGMetal Blade [Critical DMG + 16%, All Attack UP +30, All Skill Amp +2% ] Slot Extender (High) – Khóa nhân vật
  2 slot Master’s SIGMetal Katana [Critical DMG + 16%, All Attack UP +30, All Skill Amp +2% ] Slot Extender (High) – Khóa nhân vật
  2 slot Master’s SIGMetal Daikatana [Critical Damage + 32% All Attack Up + 60 All Skill Amp +4%] Slot Extender (High) – Khóa nhân vật
  2 slot Master’s SIGMetal GreatSword [Critical Damage + 32% All Attack Up + 60 All Skill Amp +4%] Slot Extender (High) – Khóa nhân vật
  2 slot Master’s SIGMetal Chakram [Critical DMG + 16%, All Attack UP +30, All Skill Amp +2% ] Slot Extender (High) – Khóa nhân vật

   

 

Phép màu của Yul

Yul ghé thăm Nevareth và giúp bạn một tay với những set đồ hỗ trợ cho các chiến binh. Hãy chứng minh là bạn xứng đáng bằng cách nâng cấp Upgrade Token High và đổi lấy những trang bị với thuộc tính Miraculous mà bạn muốn.

Thời gian của sự kiện: 15/12/2022 – 04/01/2023

CƠ CHẾ:

Mua Upgrade Token High + 5 từ NPC với giá

5x Upgrade Core (High)

500,000 ALZ

 • Nâng cấp Upgrade Token High + 5 lên + 10
 • Đổi Upgrade Token High + 10 cho Yul để đổi lấy một trang bị tùy chọn

* Lưu ý, các trang bị đều khóa nhân vật và có thời hạn 01 ngày

** 1 Token chỉ có thể đổi được 1 Trang bị

GLADIATOR
Tên trang bị Epic Option 1 Option 2
Osmium Visor (GL) of Miraculous + 10 2 Slot Item Drop +250% 2 Slot Item Drop +150% Alz Drop Amount +15%
Osmium Plate (GL) of Miraculous + 10 2 Slot Item Drop +250% 2 Slot Item Drop +150% Alz Drop Amount +15%
Osmium Greaves (GL) of Miraculous + 10 2 Slot Item Drop +250% 2 Slot Item Drop +150% Alz Drop Amount +15%
Osmium Gauntlet (GL) of Miraculous + 10 2 Slot Item Drop +250% 2 Slot Item Drop +150% Alz Drop Amount +15%
WARRIOR
Tên trang bị Epic Option 1 Option 2
Osmium Visor (WA) of Miraculous + 10 2 Slot Item Drop +250% 2 Slot Item Drop +150% Alz Drop Amount +15%
Osmium Plate (WA) of Miraculous + 10 2 Slot Item Drop +250% 2 Slot Item Drop +150% Alz Drop Amount +15%
Osmium Greaves (WA) of Miraculous + 10 2 Slot Item Drop +250% 2 Slot Item Drop +150% Alz Drop Amount +15%
Osmium Gauntlet (WA) of Miraculous + 10 2 Slot Item Drop +250% 2 Slot Item Drop +150% Alz Drop Amount +15%
FORCE SHIELDER
Tên trang bị Epic Option 1 Option 2
Osmium Visor (FS) of Miraculous + 10 2 Slot Item Drop +250% 2 Slot Item Drop +150% Alz Drop Amount +15%
Osmium Plate (FS) of Miraculous + 10 2 Slot Item Drop +250% 2 Slot Item Drop +150% Alz Drop Amount +15%
Osmium Greaves (FS) of Miraculous + 10 2 Slot Item Drop +250% 2 Slot Item Drop +150% Alz Drop Amount +15%
Osmium Gauntlet (FS) of Miraculous + 10 2 Slot Item Drop +250% 2 Slot Item Drop +150% Alz Drop Amount +15%

FORCE ARCHER

Tên trang bị Epic Option 1 Option 2
Osmium Headgear (FA) of Miraculous +10 2 Slot Item Drop +250% 2 Slot Item Drop +150% Alz Drop Amount +15%
Osmium Coat (FA) of Miraculous +10 2 Slot Item Drop +250% 2 Slot Item Drop +150% Alz Drop Amount +15%
Osmium Gloves (FA) of Miraculous + 10 2 Slot Item Drop +250% 2 Slot Item Drop +150% Alz Drop Amount +15%
Osmium Boots (FA) of Miraculous + 10 2 Slot Item Drop +250% 2 Slot Item Drop +150% Alz Drop Amount +15%
FORCE ARCHER
Tên trang bị Epic Option 1 Option 2
Osmium Headgear (FG) of Miraculous +10 2 Slot Item Drop +250% 2 Slot Item Drop +150% Alz Drop Amount +15%
Osmium Coat (FG) of Miraculous +10 2 Slot Item Drop +250% 2 Slot Item Drop +150% Alz Drop Amount +15%
Osmium Gloves (FG) of Miraculous + 10 2 Slot Item Drop +250% 2 Slot Item Drop +150% Alz Drop Amount +15%
Osmium Boots (FG) of Miraculous + 10 2 Slot Item Drop +250% 2 Slot Item Drop +150% Alz Drop Amount +15%
FORCE BLADER
Tên trang bị Epic Option 1 Option 2
Osmium Headgear (FB) of Miraculous +10 2 Slot Item Drop +250% 2 Slot Item Drop +150% Alz Drop Amount +15%
Osmium Coat (FB) of Miraculous +10 2 Slot Item Drop +250% 2 Slot Item Drop +150% Alz Drop Amount +15%
Osmium Gloves (FB) of Miraculous + 10 2 Slot Item Drop +250% 2 Slot Item Drop +150% Alz Drop Amount +15%
Osmium Boots (FB) of Miraculous + 10 2 Slot Item Drop +250% 2 Slot Item Drop +150% Alz Drop Amount +15%
BLADER
Tên trang bị Epic Option 1 Option 2
Osmium Headpiece (BL) of Miraculous +10 2 Slot Item Drop +250% 2 Slot Item Drop +150% Alz Drop Amount +15%
Osmium Suit (BL) of Miraculous +10 2 Slot Item Drop +250% 2 Slot Item Drop +150% Alz Drop Amount +15%
Osmium Shoes (BL) of Miraculous + 10 2 Slot Item Drop +250% 2 Slot Item Drop +150% Alz Drop Amount +15%
Osmium Hands (BL) of Miraculous + 10 2 Slot Item Drop +250% 2 Slot Item Drop +150% Alz Drop Amount +15%
WIZARD
Tên trang bị Epic Option 1 Option 2
Osmium Headpiece (WI) of Miraculous +10 2 Slot Item Drop +250% 2 Slot Item Drop +150% Alz Drop Amount +15%
Osmium Suit (WI) of Miraculous +10 2 Slot Item Drop +250% 2 Slot Item Drop +150% Alz Drop Amount +15%
Osmium Shoes (WI) of Miraculous + 10 2 Slot Item Drop +250% 2 Slot Item Drop +150% Alz Drop Amount +15%
Osmium Hands (WI) of Miraculous + 10 2 Slot Item Drop +250% 2 Slot Item Drop +150% Alz Drop Amount +15%
DARK MAGE
Tên trang bị Epic Option 1 Option 2
Osmium Headpiece (DM) of Miraculous +10 2 Slot Item Drop +250% 2 Slot Item Drop +150% Alz Drop Amount +15%
Osmium Suit (DM) of Miraculous +10 2 Slot Item Drop +250% 2 Slot Item Drop +150% Alz Drop Amount +15%
Osmium Shoes (DM) of Miraculous + 10 2 Slot Item Drop +250% 2 Slot Item Drop +150% Alz Drop Amount +15%
Osmium Hands (DM) of Miraculous + 10 2 Slot Item Drop +250% 2 Slot Item Drop +150% Alz Drop Amount +15%

Chinh phục Guild

Hãy cùng đồng tâm, hiệp lực hỡi các chiến binh! Cuộc đua để tìm ra guild thống trị Nevareth đã xuất hiện, hãy chứng tỏ vị thế của Guild mình để giành lấy giải thưởng đây vinh quang!

Thời gian của sự kiện: 15/12/2022 – 04/01/2023

Giải thưởng: 10,000 PHP (khoảng 4 triệu VND)

Prize pool: 10,000 PHP EB Package

Cơ chế:

Tụ họp anh chị em bạn bè và lập guild

Đạt tối thiểu guild cấp độ 8

Guild đầu tiên đạt cấp độ 8 với nhiều nhân vật cấp độ tối đa (130) trong thời gian của sự kiện sẽ được chọn là guild chiến thắng.

LƯU Ý: PlayPark có quyền thay đổi, cập nhật, hủy những cơ chế trên của sự kiện nếu cần thiết.

Hành trình của Bậc thầy chế tạo

HỠI NHỮNG BẬC THẦY CHẾ TẠO TRÊN TOÀN NEVARETH!

Chloe và Yul cùng nhau tổ chức cuộc thi tìm ra Bậc thầy chế tạo của lục địa Nevareth.

Thời gian của sự kiện: 15/12/2022 – 04/01/2023

Giải thưởng: 

Bình chọn của GM:

Voucher mua đồ online với giá trị 500 PHP

Platinum Blessing Bead 30 ngày

Được ưa thích nhất:

6 miếng gà 

Platinum Blessing Bead 30 ngày

Được xem nhiều nhất:

1x Lechon Manok

Platinum Blessing Bead 30 ngày

Cơ chế:
 • Quay một clip với độ dài 1 phút về việc bạn chế tạo đồ ở server Perseus
 • Đăng lên Facebook, tag CABAL M: Heroes of Nevareth, CM Azure, CM Venus vàCM Axis
 • Sử dụng hashtag #IAmAPerseusCraftsman #CABALverseCraftsman #CBM #CABALverse
 • Đang ký bài dự thi của bạn tại địa chỉ này 

LƯU Ý: PlayPark có quyền thay đổi, cập nhật, hủy những cơ chế trên của sự kiện nếu cần thiết.

DISCLAIMER: PlayPark reserves the right to change, amend, modify, suspend, continue, or terminate said mechanics at any given time deemed appropriate.