Trở thành một Mod trong Cabal M sẽ đi kèm với những trách nhiệm lớn lao.
Những người chơi muốn tìm kiếm một chỗ đứng trong game, những người sẵn sàng muốn dành thời gian của mình để hỗ trợ và chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm của mình nhằm mục đích giúp đỡ cho đội ngũ Cabal M nói riêng và cộng đồng nói chung.

Những thông tin được thu thập bởi PlayPark Cabal Mobile Team sẽ chỉ được dùng cho mục đích chỉ định, nhằm theo dõi và thu thập thông tin của các ứng viên cho vị trí Mod của Cabal M. Chúng tôi đảm bảo sẽ giữ an toàn cho những thông tin mà chúng tôi thu thập và những thông tin này sẽ chỉ được truy xuất bởi những người được phép của PlayPark Cabal M mà thôi.

Trước khi bạn ứng cửa vào vị trí Mod, vui lòng đảm bảo rằng bạn có thể truy xuất Gmail, Discord và Facebook bởi vì đây sẽ là những công cụ chính để liên hệ giữa bạn và đội ngũ Cabal M.

Mod của Cabal M phải có trách nhiệm trong game và đối với cộng đồng, cụ thể:

1. Hỗ trợ người chơi trong game và trong các nhóm trên mạng xã hội với những thắc mắc, yêu cầu hỗ trợ của người chơi.
2. Tìm kiếm, kiểm tra và báo cáo các lỗi, vấn đề của game.
3. Chia sẻ những đề xuất về game, cộng tác với đội ngũ Cabal M trong việc xây dựng, cập nhật và áp dụng những quy định cho game và cho cộng đồng mạng xã hội.
4. Cung cấp những báo cáo cần thiết một cách chi tiết cho đội ngũ Cabal M về những vấn đề đáng quan tâm của game và của cộng đồng.
5. Hỗ trợ đội ngũ Cabal M trong những sự kiện trong game và cho cộng đồng.
6. Thực thi những yêu cầu khác (nếu có) từ đội ngũ Cabal M.

 

Điều kiện để trở thành Mod?

1. Phải ở độ tuổi hợp pháp (18+)
2. Có kỹ năng, hiểu biết và yêu game Cabal M.
3. Có kỹ năng giao tiếp tốt, kiên nhẫn và thân thiện.
4. Cá tính mạnh mẽ với khả năng làm việc nhóm cũng như làm việc dưới áp lực cao.
5. Tiếng Anh trôi chảy (ít nhất là khả năng viết).
6. Sẵn sàng dành thời gian cho cộng đồng trong một vai trò cụ thể, năng động trên trang các fan page và nhóm trên Facebook, kênh Discord của Cabal M.
7. Có thể làm việc thuần thục với các ứng dụng văn phòng của Microsoft (Word/Excel) hoặc Google (Sheets/Docs) là một lợi thế.

LƯU Ý

Lưu ý rằng, vị trí Mod này là một công việc không được trả lương bằng tiền. Tuy nhiên, một số lợi ích nhất định sẽ được chi trả dựa trên khối lượng công việc được thực thi.

 

Vui lòng trả lời những thông tin sau một cách chính xác và đúng đắn. Hạn nhận thông tin đến 06/11/2022.
Mẫu đơn ứng cử vị trí Mod cho Cabal M


*Disclaimer: Contest rules/prizes are subject to change without prior notice.
In the event of any revision, the team will specify the reason and the effective date of such amendment.
By joining this event, players agree to abide by the rules as stated in the contest mechanics.
The decision of the GMs and the Cabal Mobile Team is considered final and irrevocable.

VN Translation by Mr. Wormy